Oferta

Specjalnością firmy jest obsługa sektorów energetyki wiatrowej i budownictwa tradycyjnego w zakresie przygotowania dokumentacji oraz prowadzenia okresowych przeglądów zrealizowanych obiektów.

Doświadczenie w realizacji projektów pojedynczych turbin oraz farm wiatrowych a także wspólpraca ze sprawdzonym personelem specjalistów z zakresu ochrony środowiska, elektroenergetyki, konstrukcji, infrastruktury drogowej oraz obsługi prawnej pozwala na zapewnienie wsparcia i wyszukanie optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.

Zakres usług

Usługi w sektorze energetyki wiatrowej:

 • realizacja procesów administracyjnych dla elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej (decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego , Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, wyłączenia gruntów, pozwolenia na budowę )
 • realizacja decyzji administracyjnych w terenach zamkniętych - kolejowych (uzyskanie uzgodnień ze spółkami kolejowymi, opinii ZUD-u kolejowego, decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę oraz wymaganych odstępstw od administracji budowlanej Wojewody i Starosty)
 • realizacja pozwoleń wodno - prawnych dla infrastruktury liniowej i drogowej,
 • wykonywanie branżowych uzgodnień dokumentacji projektowych,
 • wsparcie techniczne przy realizacji projektów,
 • ocena techniczna istniejących dokumentacji,
 • wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych turbin wraz z zakładaniem Książek Obiektów Budowlanych.

 
Usługi w sektorze budownictwa tradycyjnego:

 • realizacja procesów administracyjnych (decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę),
 • przygotowanie dokumentacji projektowych,
 • nadzory budowlane,
 • kosztorysowanie,
 • zakładanie i prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych,
 • wykonywanie okresowych kontroli obiektów budowlanych.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

ProWaTech Waldemar Trzecki

ul. Balczewo 59
88-110 Inowrocław

Tel.: 603 095 455
E-mail: wtrzecki@prowatech.pl

Napisz do nas